Kontakt


Prihvaćam da spremite moje podatke kako biste odgovorili na moju poruku

Naši podaci

Dosje X d.o.o., Ilica 105, 10000 Zagreb
OIB: 44245177036
IBAN: Raiffeisen bank: HR1524840081103161000
Tel: 01 5588-176
Mob: 095 8011-402, 095 9158-760
E-mail:  3dedukacije@dosjex.hr