Prijava

Prijave za upis primaju se

  • e-poštom: info@dosjex.hr
  • telefonom: 01 5588-176
  • mobitelom: 095 8011-402
  • SMS porukom na mobitel
  • putem online obrasca dolje

Nakon prijave, dobit ćete na Vaš e-mail ponudu sa svim informacijama vezanima za plaćanje kotizacije.

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama, vezano uz edukaciju, računovodstvene i(ili) savjetodavne usluge, kontaktirajte nas ili navratite do našeg računovodstvenog ureda (Ilica 131a).

Prihvaćam da spremite moje podatke za potrebe prijave na seminare