Računovodstvo i financije

Excel, ćelija, dijagram, pivot, sort, filter, formula, makronaredba, VBA, URA, IRA, GFI-POD, ugovor, knjigovodstvo, računovodstvo, financije, GDPR, porez, PDV, JOPPD, dohodak, leasing, komunikacija, automatizacija, strah, trema, prezemtacija,

Kome je tečaj namijenjen?

 • knjigovođama, komercijalistima, voditeljima računovodstva i(ili) financija
 • onim hrabrima koji pokreću svoj prvi business
 • perspektivnim, ali nedovoljno iskusnim poduzetnicima
 • revizorima i kontrolorima
 • onima kojima GDPR još uvijek nije „sjeo“
 • i svima Vama koji želite biti ili ostati informirani

Napomena

Teme nisu niti približno toliko monotone koliko se iz naslova može pretpostaviti. Danas aktualne teme ne moraju nužno biti aktualne na dan predavanja. Zaključak: lista aktualnih tema može biti prilagođena bez prethodne najave.

Program tečaja:

Tumačimo, komentiramo i pratimo zakone, pravilnike i ostale zakonske regulative (izbor osnovnih)

 • Porez na dohodak
 • Porez na dodanu vrijednost
 • Porez na dobit
 • Računovodstvo i sastavljanje financijskih izvještaja
 • HSFI – Hrvatski standardi financijskog izvješćavanja
 • GDPR

Odgovaramo na pitanja

 • Što treba znati perspektivni poduzetnik?
 • Što treba znati revizor?
 • Što treba znati voditelj računovodstva?
 • Što treba znati voditelj financija?
 • Što treba znati kontrolor?

Aktualne teme

 • Pojašnjavamo i komentiramo aktualne teme koje su obrađene u stručnim časopisima
 • Darovanje i imovina
 • Dohodak od imovine s osnove najma / zakupa nekretnine
 • Financijski leasing osobnih automobila
 • Fiskalizacija u neprofitnom okruženju
 • Formiranje cijena u maloprodaji
 • Ispravci i nadopuna obrasca JOPPD
 • Izvanredni otkaz ugovora o radu – prikaz kroz sudsku praksu
 • Knjiženje poreza na dobitak – odgođeni porez
 • Kupnja dugotrajne nefinancijske imovine
 • Naknada za neiskorišteni godišnji odmor i JOPPD
 • Naknade za bolovanje zbog ozljede na radu
 • Neoporezive i druge isplate osobama na stručnom osposobljavanju za rad
  bez zasnivanja radnog odnosa
 • Novi Pravilnik o načinu i postupku ovrhe na novčanim sredstvima
 • Obračun dohotka od nesamostalnog rada
 • Obračun plaće za rad u nepunom radnom vremenu
 • Obračunska namira i prodaja sitnog inventara
 • Operativni leasing osobnih automobila
 • Oporezivanje iznajmljivača – građana RH
 • Opravdani razlozi za izvanredni otkaz kroz slučajeve iz sudske prakse
 • Ovrha na novčanim sredstvima prema novom Zakonu i Pravilniku
 • Ovrha na regresu i naknadi plaće za vrijeme godišnjeg odmora
 • Poslovanje stranom gotovinom
 • Poticanje zapošljavanja oslobađanjem poslodavca plaćanja doprinosa na plaću
 • Pozajmica člana organizacije
 • Prava zaposlenih osoba u vezi s trudnoćom, porodom i roditeljstvom
 • Predaja godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika
 • Prijevoz na posao i s posla
 • Privremeni uvoz
 • Prodaja i kupnja neke nefinancijske imovine
 • Prodaja rabljenih dobara u posebnom postupku oporezivanja marže
 • Promjene računovodstvenih politika
 • Računovodstveno i porezno motrište otpisa dugova fizičkim osobama
 • Računovodstveno i porezno motrište prolaznih stavki
 • Računovodstveno praćenje određenih djelatnosti
 • Računovodstvo nekretnina koje se daju u zakup
 • Računovodstvo prodaje osobnih automobila u 2018. godini
 • Računovodstvo radne odjeće i obuće
 • Računovodstvo trgovine rabljenim osobnim automobilima
 • Računovodstvo zakupa poslovnog prostora
 • Radnici izaslani na rad u druge države
 • Revizija pripajanja i spajanja poduzetnika
 • Službena putovanja u tuzemstvu kod neprofitnih organizacija
 • Sprječavanje pranja novca i PDV u e-trgovini
 • Standardni menadžerski izvještaji
 • Uporaba vozila za osobni prijevoz za privatne potrebe − utvrđivanje primitka u naravi
 • Ostale teme iz prakse

MOŽDA ĆE VAS INTERESIRATI